%100 kolay geri dönüştürülebilir ambalaj ve kapağı tam bir çevre dostudur.

YETPACK A.Ş. çevreye karşı duyarlılığı tam olup ambalajların çevresel etkilerini azaltmak için sıkı olarak çalışmaktadır. 
Ekosistemimizin zorluklarını giderecek ambalaj ve fonksiyonel ürünlerin talebini daha sağlıklı yeşil bir hayatın doğalığının ve koruyuculuğunun artırılmasına odaklanmıştır. 

Sonuç itibari ile bu olumlu eğilim endüstri liderlerinin yaratıcı marka sahiplerinin ve güvenli perakendecilerin markalarının çevre görüntüsüne kurumsal sürdürülebilir hedeflerine yardımcı olacak daha sürdürülebilir alternatiflere önem vermelerini sağlayacaktır.

Buna ilave olarak sürdürülebilir iş metotlarını teşvik etmek, olumlu ekonomik sonuçlara ulaşmak için uyumlu kaliteli ve çevreye olan bağlılığımızı sürdüreceğiz.